پناهگاه حیات وحش شیراحمد واقع در شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی در سال های قبل یکی از بهترین زیستگاه های آهو در کشور به شمار می رفت و پس از منطقه موته در اصفهان بیشترین جمعیت آهو را در خود جای داده بود.

 

متاسفانه پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار که روزگاری دومین زیستگاه مهم آهو در کشور به شمار می رفت به دلیل سوء مدیریت به نابودی کشانده شده و حدود ۹۰ درصد از جمعیت آهوان این منطقه ازبین رفته اند. بر اساس اطلاعات بدست آمده جمعیت آهو یر اساس سرشماری در سال ۸۸ در پناهگاه حیات وحش شیراحمد ۲۸۶۴ عدد بوده است که این تعداد به ۳۶۰ آهو در سال جاری تقلیل یافته است.

جمعیت آهو در شیراحمد به حدی بود که کارشناسان سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۹ طرح انتقال ۳۰۰ آهو از این منطقه به زیستگاه های یوزپلنگ را مطرح نموده و در مراحل متخلف تعدادی آهو نیز از شیراحمد زنده گیری و به سایر مناطق کشور منتقل گردید.

بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی جمعیت آهو در پناهگاه حیات وحش شیراحمد در سال ۱۳۸۸ معادل ۲۸۶۴ عدد بوده است.

از همان سال به بعد روند کاهش جمعیت آهو در این منطقه آغاز شده و در سال ۱۳۹۱ این آمار به ۱۶۴۸ آهو تقلیل یافت اما این پایان کار نبود.

در جریان سرشماری بهاره ۱۳۹۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ انجام شد تنها ۳۶۰ آهو در پناهگاه حیات وحش شیراحمد شمارش گردید!.

برخی از محیطبانان و فعالان محیط زیست خراسان رضوی معتقد هستند که از خردادماه تاکنون بازهم از جمعیت آهو در این منطقه کاسته شده و همین ۳۶۰ آهو نیز در حال حاضر در محدوده پناهگاه وجود ندارند.

بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط پایگاه خبری دیده بان در مورد عوامل اصلی کاهش جمعیت آهو در پناهگاه حیات وحش شیراحمد مشخص گردید که خشکسالی و عدم تامین علوفه و آب مورد نیاز آهوان در زمان های حساس منجر به خروج آهوها از پناهگاه شده و تمامی آنها با ورود به مناطق ناامن و حاشیه مزارع و زمین های کشاورزی توسط شکارچیان متخلف، سگ های گله، برخورد با خودرو و غیره از بین رفته اند.

همچنین عدم تامین سوخت و امکانات مورد نیاز محیط بانان منجر به کاهش محسوس گشت و کنترل در منطقه شده و همین امر موجب گردیده است شکارچیان متخلف شبانه روز در سایه عدم نظارت مناسب از سوی محیط زیست، وارد پناهگاه شده و آهوان را با اسلحه و موتورسیکلت از بین ببرند.

آهو گونه ای است که به جهت دشت زی بودن در صورت بروز ناامنی در زیستگاه در مقابل شکارچیان متخلف بسیار آسیب پذیر بوده و همچنین نسبت به تنش ها و کمبودهای تغذیه ای بسیار حساس است.

امید است اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و مدیران مرتبط در حوزه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع مهم را پیگیری نموده و ضمن ارائه توضیح قانع کننده به افکار عمومی، از تکرار چنین فجایعی جلوگیری بعمل آورند.

منبع:

دیدبان محیط زیست

Go to top